Lượng tiền giả tiếp tục giảm mạnh

Theo Công an Nhân dân

Ngân hàng Nhà nước cho biết: Sau 8 năm phát hành tiền polymer (2004 - 2011), số lượng tiền giả polymer thu giữ qua hệ thống ngân hàng, Kho bạc Nhà nước chỉ bằng 1/3 số lượng tiền giả cotton thu giữ từ năm 1997 - 2004.

Lượng tiền giả tiếp tục giảm mạnh
Lượng tiền giả Polymer ngày càng giảm

Cụ thể, số lượng tiền giả thu giữ qua hệ thống Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước năm 2012 (l1 tháng) giảm 25,82% so với cùng kỳ năm 2011; năm 2011 giảm 23,85%so với năm 2010; năm 2010 giảm 43,32% so với năm 2009; năm 2009 giảm 3% so với năm 2008; năm 2008 giảm 18,07% so với năm 2007.

Để chủ động phòng ngừa tiền giả, NHNN mong muốn và khuyến nghị người tiêu dùng nắm rõ các đặc điểm bảo an của tiền thật; kiểm tra đồng tiền khi giao dịch tiền mặt và chấp hành quy định của pháp luật về phòng chổng tiền giả, bảo vệ tiền Việt Nam.