MB được tặng giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2013

Theo thoibaonganhang.vn

(Tài chính) Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 359/QĐ-TTg về việc tặng Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2013.

MB được tặng giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2013
Ngân hàng MB được tặng giải Vàng Chất lượng quốc gia 2013. Nguồn: internet

Theo đó, có 20 doanh nghiệp được tặng giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2013, trong đó có 10 doanh nghiệp sản xuất lớn, 4 doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa, 4 doanh nghiệp dịch vụ lớn và 2 doanh nghiệp dịch vụ nhỏ và vừa.

Trong số các doanh nghiệp dịch vụ lớn được tặng giải Vàng Chất lượng quốc gia 2013 có Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB).

Bên cạnh đó, còn có 62 doanh nghiệp được tặng giải Bạc Chất lượng quốc gia, trong đó có 28 doanh nghiệp sản xuất lớn, 24 doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa, 1 doanh nghiệp dịch vụ lớn và 9 doanh nghiệp dịch vụ nhỏ và vừa.

Trong số các doanh nghiệp dịch vụ nhỏ và vừa được nhận giải Bạc có VietinBank Đồng Nai.