VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

[Video] Tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay

Để góp phần tháo gỡ khó khăn cho ngành hàng không nói chung và các doanh nghiệp hàng không nói riêng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý kéo dài thời gian áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay ở mức 2.100 đồng/lít đến hết ngày 31/12/2021.

[Video] Những ai phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuế?

[Video] Một số điểm mới về khoanh nợ, xóa nợ thuế

[Video] Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

[Video] 1.000 doanh nghiệp đóng thuế lớn nhất năm 2019

 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM