Miễn thuế linh kiện nhập khẩu sản xuất trang thiết bị y tế

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Quy định được nêu tại dự thảo Thông tư hướng dẫn việc miễn thuế thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo.

Miễn thuế linh kiện nhập khẩu sản xuất trang thiết bị y tế
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Dự thảo thông tư này nhằm hướng dẫn Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg ngày 19/9/2014 (Quyết định 54) của Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này.

Theo đó, đối tượng được miễn thuế (theo quy định tại Điều 1 Quyết định 54) là linh kiện nhập khẩu cho dự án đầu tư để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo.

Linh kiện là các chi tiết điện tử, chi tiết bán dẫn, chi tiết cơ khí nhập khẩu để lắp ráp hoàn chỉnh sản phẩm.

Thời hạn được miễn thuế nhập khẩu là 5 năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất lắp ráp thiết bị y tế (thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 15 Điều 100 Thông tư số 128/2013/TT-BTC  ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính).

Về điều kiện áp dụng: Linh kiện nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu phải là chủng loại nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp các sản phẩm trang thiết bị y tế với thông số kỹ thuật cơ bản được nêu cụ thể tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 54.

Căn cứ để xác định linh kiện nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được theo Danh mục các mặt hàng trong nước đã sản xuất được quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được và các hướng dẫn khác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nếu có).

Các chi tiết về linh kiện là đối tượng miễn thuế được quy định:

Theo hướng dẫn tại điểm c, mục 2 phần I Thông tư số 02/2007/TT-BTM ngày 02/02/2007 của Bộ Thương mại - nay là Bộ Công Thương, hướng dẫn về phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu, theo quy định tại khoản 15 điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.