Miễn thuế nhập khẩu theo Hiệp định Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro

PV.

(Tài chính) Mới đây, Tổng cục Hải quan có công văn số 4057/TCHQ-TXNK trả lời Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu về việc xử lý miễn thuế nhập khẩu theo Hiệp định của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro.

Theo đó, Thông tư thay thế Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 chưa được ban hành, đề nghị Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu xử lý miễn thuế nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động dầu khí của Liên doanh theo quy định tại khoản 11 điều 101 của Thông tư 194/2010/TT-BTC và danh mục mà Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã đăng ký trước đây.

Từ thời điểm Thông tư thay thế Thông tư 194/2010/TT-BTC có hiệu lực, đề nghị Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu xử lý miễn thuế nhập khẩu theo Hiệp định ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga.