Miễn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô điện nhập khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học?

PV.

(Tài chính) Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 7278/TCHQ-TXNK ngày 26/12/2012 gửi Trường Đại học Bách Khoa (Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội) về việc miễn thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với xe ô tô điện nhập khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học.

Ảnh minh họa.Nguồn:Internet
Ảnh minh họa.Nguồn:Internet
Trước đó, Trường Đại học Bách Khoa đã có Công văn số 796/CV/ĐHBK-KHCN ngày 18/12/2012 về việc miễn thuế TTĐB xe ô tô điện nhập khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 3 và Điều 7 Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008;

- Căn cứ Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 08/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế TTĐB;

- Căn cứ khoản 5 Điều 3 Thông tư số 05/2010/TT-BTC ngày 05/11/2011 của Bộ Tài chính.

1. Về mức thuế suất thuế TTĐB:

Mặt hàng xe ô tô điện, chở người từ 9 chỗ trở xuống nhập khẩu có mức thuế suất thuế TTĐB là 25% (hai mươi lăm phần trăm)

2. Về đối tượng không chịu thuế TTĐB:

Trường hợp xe ô tô điện do Trường nhập khẩu nếu được các cơ quan chức năng xác định là loại xe chuyên dụng, không đăng ký lưu hành, không tham gia giao thông thì thuộc đối tượng không chịu thuế TTĐB.

Thủ tục hồ sơ để được xem xét không thu thuế TTĐB đối với mặt hàng xe ô tô điện nêu trên đề nghị Trường gửi về Tổng cục Hải quan để Tổng cục Hải quan xem xét báo cáo Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể như sau:

- Tờ khai hàng hóa nhập khẩu;

- Hợp đồng nhập khẩu;

- Hóa đơn, vận đơn hàng hóa nhập khẩu;

- Giấy chứng nhận đăng kiểm của cơ quan chức năng;

- Các giấy tờ khác liên quan đến lô hàng nhập khẩu.