Mở rộng nhiều loại hoá đơn không phải báo cáo cơ quan Thuế

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Theo quy định của Bộ Tài chính, kể từ 1/7/2013, nhiều loại hoá đơn của một số ngành không cần phải báo cáo cơ quan Thuế về tình hình sử dụng hoá đơn theo từng số hoá đơn.

 Mở rộng nhiều loại hoá đơn không phải báo cáo cơ quan Thuế
Kiểm tra hoá đơn của doanh nghiệp tại Cục Thuế Hà Nội. Nguồn: baohaiquan.vn

Cụ thể, hóa đơn thu cước dịch vụ viễn thông, hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền nước, hóa đơn thu phí dịch vụ của các ngân hàng, vé vận tải hành khách của các đơn vị vận tải, các loại tem, vé, thẻ và một số trường hợp khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính không phải báo cáo đến từng số hoá đơn mà báo cáo theo số lượng (tổng số) hoá đơn.

Cơ sở kinh doanh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của số lượng hoá đơn còn tồn đầu kỳ, tổng số đã sử dụng, tổng số xoá bỏ, mất, huỷ và phải đảm bảo cung cấp được số liệu hoá đơn chi tiết (từ số…đến số) khi cơ quan Thuế yêu cầu.

Ngoài các trường hợp trên, theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 64/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2013 thì thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày  30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/1 của năm sau.