Một cá nhân bị phạt nặng do thao túng giá cổ phiếu

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa quyết định xử phạt bà Phạm Thị Hiệu (Địa chỉ: thôn Thanh Khê, Xã Thanh Hải, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam) 300 triệu đồng do có hành vi tạo cung cầu giả, thao túng giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

UBCKNN vừa ban hành Quyết định số 725/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CtyCP Lọc hóa dầu Nam Việt, với tổng mức phạt là 170 triệu đồng.

Cụ thể, Công ty này vị phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định 108/2013/NĐ-CP) do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Đồng thời, căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ- CP, Công ty còn bị phạt tiền 85 triệu đồng, do không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Trước đó, UBCKNN cũng đã ban hành Quyết định số 720/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Phạm Thị Hiệu (Địa chỉ: thôn Thanh Khê, Xã Thanh Hải, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam).

Quyết định cho biết, từ ngày 17/1/2013 đến ngày 6/9/2013, bà Phạm Thị Hiệu đã sử dụng 17 tài khoản của người khác mở tại 7 công ty chứng khoán để liên tục mua, bán cổ phiếu CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (mã Ck: HAR) nhằm tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu HAR, vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 9 Luật hứng khoán.

Căn cứ kết quả kiểm tra của UBCKNN đối với giao dịch cổ phiếu HAR, xem xét tính toán khoản thu trái pháp luật từ việc thực hiện hành vi thao túng giá chứng khoán theo quy định tại Quyết định số 180/QĐ-UBCK ngày 27/2/2012 của UBCKNN cho thấy không có khoản thu trái pháp luật từ hành vi vi phạm của bà Phạm Thị Hiệu.

Do vậy, xét tính chất và mức độ vi phạm, UBCKNN phạt tiền 300 triệu đồng theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (nay là Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán).