Hoàn thiện khung pháp lý về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hải quan

Hoàn thiện khung pháp lý về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hải quan

Để pháp luật về hải quan và các quy định quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được thực thi nghiêm minh, đạt hiệu lực, hiệu quả cao trong thực tế; góp phần quan trọng để xây dựng môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các chủ thể tham gia hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa thì một trong những công cụ cần đến là xử phạt vi phạm hành chính. Bài viết này đề cập đến đặc điểm công tác xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hải quan, thực trạng quy định pháp luật và một số giải pháp.
Vi phạm hành chính về trồng trọt bị phạt tới 100 triệu đồng

Vi phạm hành chính về trồng trọt bị phạt tới 100 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 31/2023/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trong trọt. Nghị định quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo từng chức danh đối với từng hành vi vi phạm hành chính về trồng trọt.
Các mức xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Các mức xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, trong đó quy định rõ các mức phạt cụ thể đối với các hành vi như: Thải rác thải trái quy định về bảo vệ môi trường; vận chuyển vật liệu để rơi vãi ra môi trường; không phân loại chất thải rắn sinh hoạt...
Quy định mới về biên lai thu tiền phạt của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính

Quy định mới về biên lai thu tiền phạt của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 18/2023/TT-BTC quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính; trong đó quy định rõ về biên lai thu tiền phạt.