Một số biện pháp bảo vệ môi trường khác phục biến đổi khí hậu

T. Anh

Biểu hiện của biến đổi khí hậu gồm sự nóng lên của trái đất và mực nước biển dâng đã tạo nên các hiện tượng thời tiết cực đoan. Do vậy, để khắc phục biến đổi khí hậu cần phải tìm ra giải pháp an toàn, bảo vệ môi trường tự nhiên.

Một số biện pháp bảo vệ môi trường khác phục biến đổi khí hậu
Một số biện pháp bảo vệ môi trường khác phục biến đổi khí hậu - Ảnh 1