Một số chính sách mới về lao động - tiền lương áp dụng từ tháng 2/2022

Theo nhandan.vn

Tháng 2/2022, một số chính sách mới về lao động-tiền lương chính thức có hiệu lực, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của một bộ phận người lao động. Sau đây là một số chính sách mới đáng lưu ý.

Một số chính sách mới về lao động - tiền lương áp dụng từ tháng 2/2022 - Ảnh 1