Một số nội dung quan trọng của Luật Căn cước có hiệu lực từ 1/7/2024

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XV đã thông qua Luật Căn cước gồm 7 chương, 46 điều, có hiệu lực từ 1/7/2024. Sau đây là một số nội dung quan trọng, người dân cần biết.

Một số nội dung quan trọng của Luật Căn cước có hiệu lực từ 1/7/2024 - Ảnh 1

Theo Báo Đại biểu Nhân dân/daibieunhandan.vn