Một số quy định mới về bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ tháng 2/2023

Người mắc ung thư được lĩnh bảo hiểm xã hội một lần ngay sau khi nghỉ việc, tăng hệ số trượt giá bảo hiểm xã hội… là một trong số những chính sách mới về bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ tháng 2/2023.

Một số quy định mới về bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ tháng 2/2023 - Ảnh 1

Theo nhandan.vn