Mức chuẩn trợ cấp hằng tháng cho người có công với cách mạng, trợ giúp xã hội

Theo đó, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng sẽ tăng từ 2.055.000 đồng lên 2.789.000 đồng, mức chuẩn trợ giúp xã hội tăng từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng/ tháng áp dụng từ ngày 1/7/2024.

Mức chuẩn trợ cấp hằng tháng cho người có công với cách mạng, trợ giúp xã hội - Ảnh 1

Theo baochinhphu.vn