Mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

(Tài chính) Ngày 3/10, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 55/2013/QĐ-TTg quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo đó, đối tượng áp dụng Quyết định trên bao gồm:

Thứ nhất, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.

Thứ hai, trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề; trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học, cơ sở giáo dục khác theo quy định của pháp luật về giáo dục; trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khác có đăng ký hoạt động dạy nghề theo quy định của pháp luật về dạy nghề (sau đây gọi chung là cơ sở dạy nghề) tham gia dạy nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thứ ba,  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cơ quan Bảo
hiểm xã hội và các cơ quan có liên quan đến việc hỗ trợ học nghề cho người lao động.

Mời download nội dung Quyết định: Quyet dinh 55-2013-QĐ-TTg.doc