6 quy định mới về bảo hiểm xã hội áp dụng từ ngày 15/2/2023

6 quy định mới về bảo hiểm xã hội áp dụng từ ngày 15/2/2023

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 18/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2017/TT-BYT của Bộ trưởng Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế. Văn bản có hiệu lực từ ngày 15/2/2023, trong đó có 6 quy định mới về bảo hiểm xã hội.
Chính phủ tập trung chỉ đạo việc xây dựng, hoàn thiện thể chế

Chính phủ tập trung chỉ đạo việc xây dựng, hoàn thiện thể chế

Ngày 18/11, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ đã tổ chức cuộc họp chuyên đề pháp luật tháng 11/2021. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, ưu tiên cao nhất cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế để phục vụ 3 khâu đột phá chiến lược, trên cơ sở bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, quán triệt yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường công khai, minh bạch, khắc phục được các hạn chế, bất cập, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.
Cần rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định

Cần rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định

Chủ tịch Quốc hội cho biết, pháp luật hiện hành đang quy định 20 năm đóng bảo hiểm xã hội mới được hưởng chế độ hưu trí. Tại Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đã nêu rõ hướng cần rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định.
Một số quy định mới về tinh giản biên chế

Một số quy định mới về tinh giản biên chế

Ngày 10/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 143/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
Nhiều thay đổi lớn về chính sách BHXH năm 2021

Nhiều thay đổi lớn về chính sách BHXH năm 2021

Có 3 quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) mới nhất 2021 với những thay đổi liên quan đến lương hưu. Những sự thay đổi này chủ yếu xuất phát từ việc tăng tuổi nghỉ hưu theo Bộ Luật Lao động 2019.