Mức lương cơ sở qua các năm

Từ ngày 1/7/2023, lương cơ sở tăng từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng/tháng (tăng hơn 310.000 đồng), đây là mức tăng cao nhất trong gần hai thập kỷ. Cùng nhìn lại sự thay đổi của mức lương cơ sở trong gần hai thập kỷ qua.

Mức lương cơ sở qua các năm - Ảnh 1

Theo nhandan.vn