Mức sống dân cư ngày càng được cải thiện

Theo kết quả Khảo sát mức sống dân cư năm 2022 của Tổng Cục thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), thu nhập bình quân 1 người 1 tháng năm 2022 theo giá hiện hành đạt 4,67 triệu đồng, tăng 11,1% so với năm 2021. Cơ cấu thu nhập đang chuyển dịch theo hướng ngày càng tiến bộ hơn.

Mức sống dân cư ngày càng được cải thiện - Ảnh 1

Theo Báo Đại biểu Nhân dân/daibieunhandan.vn