Mục tiêu cụ thể trong Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030

Thiết kế: Gia Hân

Vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định Quyết định số 07/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030. Theo đó, Chiến lược xác định các mục tiêu cụ thể như sau:

Mục tiêu cụ thể trong Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030 - Ảnh 1