Mục tiêu kinh tế-xã hội đến năm 2030 theo quy hoạch tổng thể quốc gia

Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngày 25/10/2022, đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) cả nước bình quân đạt khoảng 7%/năm giai đoạn 2021-2030. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 7.500 USD; tuổi thọ bình quân đạt 75 tuổi...

Mục tiêu kinh tế-xã hội đến năm 2030 theo quy hoạch tổng thể quốc gia
Mục tiêu kinh tế-xã hội đến năm 2030 theo quy hoạch tổng thể quốc gia - Ảnh 1

Theo nhandan.vn