Mục tiêu năng suất vùng nuôi trồng thủy sản tăng 10-15%

Theo hanoimoi.com.vn

UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4958/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 về ban hành kế hoạch nâng cao năng suất, chất lượng giống vật nuôi và thủy sản trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025; giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định.

Mục tiêu năng suất vùng nuôi trồng thủy sản tăng 10-15%
Mục tiêu năng suất vùng nuôi trồng thủy sản tăng 10-15% - Ảnh 1