Mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam đến năm 2030

Mục tiêu từ nay đến năm 2030, có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp, trong đó hình thành và phát triển nhiều doanh nhân lãnh đạo các tập đoàn kinh tế mạnh, có tiềm lực, có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam đến năm 2030 - Ảnh 1

Theo baochinhphu.vn