VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

[Infographics] Tiến trình đàm phán hai hiệp định EVFTA và EVIPA

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) đã được khởi động và kết thúc trong bối cảnh quan hệ song phương giữa Việt Nam và EU.

Hiệp định EVFTA và Hiệp định IPA giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu đã được ký kết

[Infographics] Tác động của EVFTA đối với nền kinh tế Việt Nam

Ngày 30/6 - EVFTA sẽ được ký

EVFTA đã thành hiện thực - Việt Nam đón cơ hội ra sao?

[Infographics] Tiến trình đàm phán hai hiệp định EVFTA và EVIPA - Ảnh 1

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) đã được khởi động và kết thúc trong bối cảnh quan hệ song phương giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM