Năm 2014 đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 12-14%

Theo kinhtevadubao.com.vn

(Tài chính) Chiều 16/12/2013, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã tổ chức họp báo đánh giá kết quả điều chính sách tiền tệ năm 2013 và định hướng điều hành cho năm 2014. Theo đó, trong năm 2013, NHNN đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên cơ sở mục tiêu và nhiệm đã đề ra từ đầu năm, góp phần tích cực giúp làm giảm lạm phát trong nước.

Năm 2014 đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 12-14%
NHNN đã tổ chức họp báo đánh giá kết quả điều chính sách tiền tệ năm 2013 và định hướng điều hành cho năm 2014. Nguồn: internet

Năm 2013 đã dần đẩy lùi vàng hóa

Tổng phương tiện thanh toán đến hết ngày 12/12/2013 tăng 14,46% so với cuối năm 2012, phù hợp với mục tiêu định hướng 14-16%; huy động vốn tăng 15,61%, trong đó bằng ngoại tệ tăng 13,7%, và bằng VND tăng 15,93% so với cuối năm 2012.

Về tăng trưởng tín dụng, đến 12/12/2013, tín dụng toàn hệ thống các tổ chức tín dụng trong nền kinh tế đạt 8,83% so với cuối năm ngoái. Đáng chú ý là cơ cấu tín dụng tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nhất là với các lĩnh vực ưu tiên. Tính đến cuối tháng 11/2013, tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tăng khoảng 17%, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng khoảng 24,51%, xuất khẩu tăng 3,32% và công nghiệp hỗ trợ tăng 10,84% so với cuối năm 2012.

Về quản lý thị trường ngoại hối, ngay từ đầu năm, NHNN đã đặt ra mục tiêu ổn định tỷ giá với biên độ tăng không quá 2%-3% nhằm kiểm soát kỳ vọng về sự mất giá của đồng VND. Trong năm, NHNN đã điều chỉnh tỷ giá bình giá bình quân tăng 1% lên mức 21.036VND/USD từ ngày 28/06/2013, đồng thời điều chỉnh trần lãi suất tiền gửi USD. Do đó, về cơ bản thị trường ngoại hối là ổn định, thanh khoản của hệ thống cải thiện. Tỷ lệ tiền gửi ngoại tệ/tổng phương tiện thanh toán tiếp tục giảm, còn khoảng 12% (cuối năm 2011 tỷ lệ này khoảng 15,8%, năm 2012 là 12,36%), và dự trữ ngoại hối Nhà nước tăng hai lần so với cuối 2011.

Về thị trường vàng, khuôn khổ pháp lý cơ bản để điều hành thị trường vàng là Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2013 đã giúp nâng cao vai trò quản lý của NHNN trên thị trường vàng, tình trạng vàng hóa trong nền kinh tế đã dần được đẩy lùi. Ngoài ra, NHNN tổ chức các phiên đấu thầu vàng nhằm ổn định cung- cầu vàng và ảnh hưởng của biến động giá vàng đến tỷ giá, lạm phát trong nền kinh tế.

Về đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015”, sau hai năm thực hiện, đến nay số lượng tổ chức tín dụng đã giảm đi 06, NHNN thu hồi giấy phép của 02 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, chuyển đổi hình thức của 03 chi nhánh, và chuyển đổi Quỹ TDND Trung ương thành Ngân hàng Hợp tác xã.

Trong năm 2012 và 10 tháng đầu năm 2013, tổng số nợ xấu đã được xử lý và đưa ra theo dõi ngoại bảng của các tổ chức tín dụng là 105,9 nghìn tỷ đồng; các tổ chức tín dụng cũng tích cực giảm lãi suất cho vay và cơ cấu lại thời hạn trả nợ phù hợp với điều kiện thị trường và hoàn cảnh của khách hàng vay.

Liên quan tới VAMC, đến 16/12/2013, công ty đã mua được gần 28.170 tỷ đồng dư nợ gốc, 22.863 tỷ đồng giá mua của 26 tổ chức tín dụng

Tăng trưởng tín dụng sẽ ở mức 12-14%

Mục tiêu Quốc hội đặt ra cho năm 2014 là kiểm soát lạm phát ở mức khoảng 7%, tăng trưởng kinh tế khoảng 5,8%. Từ đó, NHNN xác định mục tiêu, định hướng trong điều hành chính sách tiền tệ năm 2014 phải chủ động, linh hoạt, thận trọng các công cụ chính sách tiền tệ ở mức hợp lý với diễn biến kinh tế vĩ mô. Điều hành tín dụng theo hướng mở rộng đi đôi với kiểm soát chất lượng, tập trung xử lý nợ xấu, tăng cường kiểm tra, giám sát và nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Năm  2014, NHNN đặt mục tiêu tăng tổng phương tiện thanh toán 16%-18%, tăng trưởng tín dụng 12-14% với các giải pháp chủ yếu như sau:

Về điều hành lãi suất, tỷ giá: Điều hành chủ động, linh hoạt các mức lãi suất của NHNN để kiểm soát và điều tiết lãi suất trên thị trường cho phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, đặc biệt là diễn biến lạm phát; tiếp tục không áp dụng trần lãi suất huy động khi thị trường tiền tệ và thanh khoản của hệ thống ổn định. Ngoài ra, theo dõi sát diễn biến tỷ giá và thị trường ngoại hối, tiếp tục khắc phục tình trạng đô la hóa, vàng hóa trong nền kinh tế. Điều hành tỷ giá và lãi suất cũng khuyến khích theo hướng nắm giữ VND thay vì nắm giữ USD.

Về điều hành tín dụng: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách nhằm tạo thuận lợi cho hệ thống tổ chức tín dụng mở rộng trên cơ sở nguồn vốn lành mạnh, đảm bảo tính an toàn tín dụng toàn hệ thống; Chỉ đạo các tổ chức tín dụng cân dối nguồn vốn phục vụ kịp thời cho Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp đã được Chính phủ phê duyệt; Phối hợp với Bộ Xây dựng triển khai có hiệu quả chơ chế cho vay hỗ trợ nhà ở; Tích cực phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và xử lý các vướng mắc liên quan đến hoạt động tín dụng; Tổ chức, triển khai các chương trình, chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.