Năm 2015, chuyển mạng vẫn có thể giữ số thuê bao?

Theo kinhdoanhnet.vn

(Tài chính) Người dùng có khả năng tự lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ cho mình mà không phải thay đổi số điện thoại. Quyết định trên giúp nâng cao tính cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển ổn định, bền vững của thị trường viễn thông và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên.

Năm 2015, chuyển mạng vẫn có thể giữ số thuê bao?
Năm 2015, người dùng có khả năng tự lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ cho mình mà không phải thay đổi số điện thoại. Nguồn: internet

Theo lộ trình dự kiến để triển khai Đề án cho phép thuê bao di động chuyển mạng nhưng vẫn giữ nguyên số điện thoại, các nhà mạng sẽ tiến hành thử nghiệm với số lượng hạn chế, có chỉ định trong tháng 9 và tháng 10/2015.

Cục Viễn thông yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đất phải thiết lập hệ thống kỹ thuật (cổng chuyển mạng) kết nối tới trung tâm chuyển mạng quốc gia để tham gia cung cấp dịch vụ. Theo đó, đến trước tháng 6/2015 (thời gian thử nghiệm) các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đất phải xây dựng được tối thiểu một đường truyền dẫn kết nối tới Cục Viễn thông. Trước tháng 10/2015, doanh nghiệp phải có thêm một đường dự phòng để thử nghiệm trên diện rộng và tiến tới chính thức cung cấp dịch vụ.

Người dùng có khả năng tự lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ cho mình mà không phải thay đổi số điện thoại. Quyết định trên giúp nâng cao tính cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển ổn định, bền vững của thị trường viễn thông và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên.

Dự kiến, việc xây dựng và kết nối Trung tâm chuyển mạng quốc gia với các doanh nghiệp viễn thông sẽ hoàn thành trước 30-6-2015. Thời gian thử nghiệm dịch vụ MNP kéo dài ít nhất 6 tháng trước khi đưa vào triển khai chính thức .

Ngày 23/9/2013, Bộ trưởng TT-TT đã có quyết định số 1178/QĐ-BTTTT phê duyệt Đề án triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao tại Việt Nam.

Đến nay, trên thế giới có khoảng 70 quốc gia cung cấp dịch vụ chuyển mạng giữ số, trong đó chủ yếu là các nước phát triển như Mỹ, Nhật Bản, Anh, Australia...