15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, với hơn 90% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (447/450), Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Nghị quyết đã đặt ra 15 chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) từ 6,0 - 6,5%; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.700 - 4.730 USD/người...

15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, với hơn 90% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (447/450), Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Nghị quyết đã đặt ra 15 chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) từ 6,0 - 6,5%; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.700 - 4.730 USD/người...

Cục Thuế TP. Hà Nội với "Tháng đồng hành cùng người nộp thuế"

Cục Thuế TP. Hà Nội với "Tháng đồng hành cùng người nộp thuế"

Với khẩu hiệu “Tận tâm lắng nghe - Tận tình hướng dẫn - Tận tuỵ giải quyết”, hàng năm Cục Thuế TP. Hà Nội đều tổ chức “Tháng đồng hành cùng người nộp thuế” nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế (NNT) trong thực thi chính sách, pháp luật thuế nói chung, trong thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và quyết toán thuế thu nhập cá nhân nói riêng.
 Hải quan Quảng Ninh thành lập Tổ quản lý và tăng thu ngân sách nhà nước

Hải quan Quảng Ninh thành lập Tổ quản lý và tăng thu ngân sách nhà nước

Cục Hải quan Quảng Ninh vừa thành lập Tổ quản lý và tăng thu ngân sách năm 2022 với nhiệm vụ là kiểm tra, rà soát việc tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp tạo thuận lợi cho thương mại; hỗ trợ, thu hút doanh nghiệp về làm thủ tục hải quan, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước; kiểm soát chặt chẽ, chống thất thu ngân sách nhà nước.
Việt Nam-Hàn Quốc hợp tác trong lĩnh vực hóa đơn điện tử

Việt Nam-Hàn Quốc hợp tác trong lĩnh vực hóa đơn điện tử

Tổng cục Thuế vừa tổ chức Hội thảo trực tuyến "Công bố Báo cáo cuối cùng Chương trình Chia sẻ Kiến thức - Hỗ trợ triển khai hệ thống Hóa đơn điện tử giai đoạn 2020-2021 tại Việt Nam" giữa hai điểm cầu Tổng cục Thuế Việt Nam và Hàn Quốc.
Mang lại những thay đổi tích cực cho doanh nghiệp

Mang lại những thay đổi tích cực cho doanh nghiệp

Đây là đánh giá chung của các chuyên gia, doanh nghiệp về dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, đang được Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) lấy ý kiến rộng rãi.
PMI tháng 2/2021 cải thiện đáng kể

PMI tháng 2/2021 cải thiện đáng kể

Điều kiện kinh doanh trong tháng 2/2021 đã có sự chuyển biến tích cực khi Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam tăng từ 51,3 điểm tháng 1 lên 51,6 điểm trong tháng 2.