Nam A Bank lên kế hoạch đăng ký niêm yết trên HOSE vào cuối năm 2023

Minh Lâm

Hội đồng quan trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã chứng khoán: NAB) thống nhất thông qua kế hoạch niêm yết toàn bộ gần 1,1 tỷ cổ phiếu NAB lên sàn HOSE.

Nam A Bank vừa công bố nghị quyết của HĐQT thông qua việc bổ sung kế hoạch niêm yết cổ phiếu NAB trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE). Thời gian dự kiến gửi hồ sơ đăng ký niêm yết trong quý III hoặc quý IV/2023.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 của Nam A Bank được tổ chức ngày 18/3 đã thông qua việc đăng ký niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành của Nam A Bank lên sàn HNX hoặc HOSE tùy điều kiện của thị trường.

Kế hoạch niêm yết cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua năm 2022 nhưng sau đó chủ động hoãn nhằm đảm bảo quyền lợi cổ đông trong bối cảnh môi trường vĩ mô không thuận lợi, thị trường chứng khoán diễn biến khó lường.

Mới đây, Nam A Bank đã phát hành hơn 211,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức,để trả cổ tức tỷ lệ 25%. Nguồn vốn phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu bao gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2022 căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán.

Cổ phiếu NAB của Nam A Bank bắt đầu giao dịch trên UPCoM từ ngày 9/10/2020 với giá tham chiếu 13.500 đồng/CP. Hiện cổ phiếu NAB đang được giao dịch ở mức 12.700 đồng/CP, thanh khoản bình quân 200.000 đơn vị cổ phiếu/ngày.