Nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp

Nguyễn Quỳnh Trang

(Tài chính) Trong hoạt động nghiệp vụ, Hải quan Hà Tĩnh không chỉ tích cực phối hợp, theo dõi, đôn đốc công tác phối hợp thu ngân sách nhà nước, mà còn triển khai hàng loạt kế hoạch đôn đốc, thu hồi nợ đọng thuế; Triển khai có hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và nỗ lực hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp (DN).

Nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp
100% chi cục thuộc Hải quan Hà Tĩnh đã hoàn thành việc triển khai thủ tục hải quan điện tử. Nguồn: Internet

Trong 4 tháng đầu năm, nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của DN, Cục Hải quan Hà Tĩnh tiếp tục cải cách thủ tục hành chính theo hướng hiện đại hóa. 8 đơn vị trực thuộc Cục đã được nhận Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Điều này ghi nhận những cố gắng, không ngừng của tập thể cán bộ Hải quan Hà Tĩnh trong chuẩn hoá và minh bạch hóa quy trình hoạt động, xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng phục vụ DN. Đây là bước phát triển quan trọng của toàn đơn vị, làm tiền đề để Hải quan Hà Tĩnh phát triển theo lộ trình cải cách hiện đại hóa Hải quan giai đoạn 2011-2015.

Là một trong số 13 cục Hải quan được chọn triển khai thủ tục hải quan điện tử (HQĐT) giai đoạn mở rộng, đối mặt với không ít khó khăn, nhưng do sự quyết tâm cao, đến nay 100% chi cục thuộc Hải quan Hà Tĩnh đã hoàn thành việc triển khai thủ tục HQĐT.

Không chỉ có vậy, Cục Hải quan Hà Tĩnh cũng đã khuyến khích, vận động các DN thực hiện thủ tục HQĐT nhằm đạt được chỉ tiêu về tờ khai, kim ngạch và thuế thu được từ HQĐT; Thực hiện tốt các tiêu chí đánh giá do Tổng cục Hải quan ban hành. Tính đến cuối tháng 3/2013, đã có 303 DN đăng ký tham gia; số DN tham gia thực hiện thủ tục HQĐT 199 DN; số lượng tờ khai điện tử/tổng số tờ khai đạt 96,98%; kim ngạch tờ khai điện tử đạt 99,59% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu.

Thực hiện Quyết định số 128/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ngày 17/01/2013 về Kế hoạch hành động của ngành Tài chính thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ, Cục Hải quan Hà Tĩnh luôn tìm cách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, hỗ trợ thị trường, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu; Hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các DN khi làm thủ tục xuất nhập khẩu.

Đồng thời, luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đối thoại giữa cơ quan Hải quan và DN, từ đó kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của DN; nhanh chóng truyền tải các thông tin cập nhật về cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động Hải quan tới cộng đồng DN.

Đối với những vướng mắc trong quá trình hoạt động, Cục đã nhanh chóng báo cáo và đề nghị Tổng cục Hải quan và cấp có thẩm quyền giải quyết nhằm tạo thuận lợi cho DN, góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Hải quan Hà Tĩnh cũng rất quan tâm đến công tác khen thưởng xứng đáng đối với các DN có đóng góp số thu thuế lớn và hoạt động xuất nhập khẩu chấp hành tốt pháp luật, nhờ đó đã thu hút các DN trong và ngoài tỉnh về làm thủ tục tại đơn vị.

 Bài đăng trên Tài chính & Đầu tư số 5 - 2013