Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành

Theo customs.gov.vn

(Tài chính) Tổng cục Hải quan đang hoàn thiện dự thảo Đề án “Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK” và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành “Quy chế phối hợp kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XK, NK tại cửa khẩu”.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành
Công chức Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội (Hải quan Hà Nội) kiểm tra hàng hóa XNK. Nguồn: Internet

Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan) Ngô Minh Hải cho biết: Đề án sẽ đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK tại cửa khẩu để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK hàng hóa tại cửa khẩu theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, góp phần thông quan nhanh hàng hóa. Đồng thời vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng quy định pháp luật đối với hàng hóa XNK, chống lợi dụng đưa hàng hóa không đảm bảo chất lượng vào tiêu thụ nội địa, góp phần bảo vệ môi trường, bảo hộ sản xuất trong nước và quyền lợi người tiêu dùng.

Để triển khai Đề án, Tổng cục Hải quan cũng đang hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành “Quy chế phối hợp kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XK, NK tại cửa khẩu”.

Quy chế sẽ quy định rõ về thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan chuyên ngành trong việc xử lý vi phạm đối với hàng hóa NK phải kiểm tra chuyên ngành.

Quy chế cũng quy định rõ thời gian cơ quan kiểm tra chuyên ngành phải hoàn thành việc kiểm tra và ra kết quả kiểm tra kể từ khi DN nộp đủ hồ sơ đăng ký, quá thời hạn chưa có kết quả kiểm tra thì cơ quan kiểm tra phải thông báo cho DN biết và cơ quan Hải quan biết để phối hợp.

Việc xây dựng Đề án và Quyết định nhằm thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Chỉ thị số 24/CT-TTg năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan.