Nâng cao trách nhiệm cán bộ trong công tác chống buôn lậu dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014

Theo customs.gov.vn

(Tài chính) Ngày 25/10/2013, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ra Chỉ thị số 6287/CT-TCHQ, yêu cầu các đơn vị trong ngành tăng cường công tác chống buôn lậu trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, đặc biệt nâng cao trách nhiệm cán bộ và các cấp lãnh đạo khi thực thi công vụ.

Nâng cao trách nhiệm cán bộ trong công tác chống buôn lậu dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014
Lực lượng Hải quan tăng cường kiểm tra, xử lý hàng lậu trong những ngày cuối năm. Nguồn: internet
Theo đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm, kịp thời chỉ đạo của Chính phủ, Ban 127 Trung ương, Bộ Tài chính về công tác chống buôn lậu; tiếp tục thực hiện hiệu quả các chuyên đề, kế hoạch đấu tranh đã ban hành.
 
Đặc biệt, cần tăng cường trách nhiệm của công chức trong thực thi các quy trình nghiệp vụ hải quan.
 
Chi cục trưởng Chi cục Hải quan phải chịu trách nhiệm toàn diện nếu để xảy ra buôn lậu, gian lận thương mại và tình trạng công chức tiêu cực, tham nhũng trong địa bàn phụ trách.
 
Công chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hải quan chịu trách nhiệm về hồ sơ không đủ điều kiện XNK nhưng vẫn cho làm thủ tục.
 
Công chức kiểm tra thực tế hàng hóa nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy trình thì phải chịu trách nhiệm khi hàng hóa vi phạm vẫn được thông quan.
 
Lãnh đạo Chi cục Hải quan ký thông quan hàng hóa phải chịu trách nhiệm trực tiếp khi để hàng hóa vi phạm được thông quan.
Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Tổng cục Hải quan xây dựng, tổ chức kế hoạch tăng cường thanh kiểm tra, phát hiện những cán bộ, công chức hải quan có dấu hiệu móc nối, tiếp tay cho buôn lậu.
 
Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị tổ chức thanh kiểm tra định kỳ, đột xuất, đảm bảo bí mật, bất ngờ để phát hiện sai phạm trong quy trình nghiệp vụ. Nếu đã thanh kiểm tra mà không phát hiện sai phạm, nhưng sau đó cơ quan, đơn vị chức năng khác phát hiện những sai phạm mang tính hệ thống, trong thời gian dài thì Cục trưởng, thủ trưởng đơn vị nghiệp vụ phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Tổng cục Hải quan và pháp luật.
 
Tổng cục trưởng cũng giao Cục Điều tra chống buôn lậu chủ trì, cùng Cục Giám sát quản lý, Cục Thuế Xuất nhập khẩu, Ban Quản lý rủi ro, Cục Kiểm tra sau thông quan tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để chủ động phát hiện các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại. Hạn chế tình trạng bị động khi sự việc buôn lậu, gian lận thương mại, tham nhũng, tiêu cực xảy ra trong phạm vi trách nhiệm quản lý của cơ quan hải quan mà không phát hiện, ngăn chặn kịp thời.
 
Tổng cục trưởng yêu cầu các đơn vị triển khai nghiêm túc Chỉ thị, tránh hình thức, chiếu lệ. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng nếu để nảy sinh tiêu cực, các vi phạm lớn trên địa bàn và chịu trách nhiệm về yếu kém trong quản lý cán bộ gây ảnh hưởng đến công tác chống buôn lậu.