Bộ trưởng Hồ Đức Phớc:

Năng động, thích ứng, đổi mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ

H. Anh

Sáng ngày 6/4/2022, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá công tác tài chính - ngân sách quý I/2022 và triển khai nhiệm vụ tháng 4/2022. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc chủ trì hội nghị.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước tháng 3/2022 ước đạt 132,58 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu ngân sách quý I/2022 đạt 460,6 nghìn tỷ đồng, bằng 32,6% dự toán, tăng 7,7% so cùng kỳ năm 2021.

Về chi ngân sách, tổng chi cân đối ngân sách nhà nước tháng 3/2022 ước đạt 132,1 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi quý I/2022 đạt 351,3 nghìn tỷ đồng, bằng 19,7% dự toán, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt 61,5 nghìn tỷ đồng, bằng 11,7% dự toán Quốc hội quyết định, bằng 11,88% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; chi trả nợ lãi ước đạt 29,8 nghìn tỷ đồng, bằng 28,8% dự toán, giảm 6,2%; chi thường xuyên ước đạt 259,8 nghìn tỷ đồng, bằng 23,4% dự toán, tăng 4% so cùng kỳ năm 2021.

Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Trong quý I/2022, Bộ Tài chính đã thực hiện phát hành 41,3 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 15,85 năm, lãi suất bình quân 2,39%/năm.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các đơn vị đã báo cáo kết quả đã đạt được trong quý I/2022 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, các Thứ trưởng đã chỉ đạo một số nội dung cụ thể.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Vũ Thị Mai đề nghị các đơn vị theo sát chương trình kế hoạch xây dựng pháp luật, tập trung vào chương trình phục hồi phát triển kinh tế. Về thu ngân sách nhà nước, Thứ trưởng đánh giá, tiến độ thu tốt cả thu nội địa và xuất nhập khẩu. Đây là kết quả tốt nhất trong những năm gần đây, có tiến độ thu cao nhất. Tuy nhiên, Thứ trưởng đề nghị Tổng cục Thuế phân tích rõ các khoản thu từ sản xuất kinh doanh để có giải pháp quản lý cũng như đề xuất phù hợp, tăng cường chống thất thu.

Đại diện các đơn vị tham dự hội nghị theo hình thức trực tuyến.
Đại diện các đơn vị tham dự hội nghị theo hình thức trực tuyến.

Cũng tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán lưu ý và tập trung duy trì vận hành thị trường liên tục ổn định và an toàn; đảm bảo giải quyết các công việc thường xuyên, nhất là những công việc liên quan đến doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, phải triển khai các quy trình đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp niêm yết bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi yêu cầu các đơn vị triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Trước mắt là tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty chứng khoán, công ty kiểm toán độc lập để xem xét, trường hợp có vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đánh giá, toàn Ngành đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc, toàn diện các lĩnh vực công tác trong tháng 3 và quý I/2022. Các nhiệm vụ Chính phủ và Quốc hội giao Bộ Tài chính luôn hoàn thành, đặc biệt là điều hành nhịp nhàng, linh hoạt chính sách tài khóa, nhiệm vụ thu ngân sách, điều hành chi ngân sách hiệu quả.

Nhận định bối cảnh hiện nay còn nhiều khó khăn, thách thức, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, ngành Tài chính phải năng động, thích ứng, đổi mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị hoàn thiện pháp luật, tập trung sửa đổi, hoàn thiện các cơ chế, chính sách. Điều hành chính sách tài khóa bám sát nhiệm vụ; giữ vững thị trường chứng khoán; tăng cường thanh tra, kiểm tra; phát triển công nghệ thông tin đặc biệt là chuyển đổi số, giảm thủ tục hành chính. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, bố trí nhanh, gọn, chính xác, kịp thời để phục vụ nhiệm vụ...