Năng lượng sạch chiếm tỷ trọng kỷ lục trong sản xuất điện toàn cầu

Trang Phạm

Theo đánh giá dữ liệu của Reuters, năng lượng tái tạo đã chiếm tỷ trọng kỷ lục trong sản xuất điện toàn cầu kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Năng lượng sạch chiếm tỷ trọng kỷ lục trong sản xuất điện toàn cầu  - Ảnh 1