Ngành BHXH tập trung triển khai nhiều mục tiêu lớn năm 2020

Vũ Thanh

Năm 2020, phấn đấu số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) chiếm tỷ lệ 35% so với lực lượng lao động, số người tham gia BHYT đạt 90,9% dân số, phấn đấu đạt 70% số dịch vụ công mức độ 4 trong lĩnh vực BHXH – đây là những mục tiêu quan trọng được BHXH Việt Nam đề ra thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho BHXH Việt Nam tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Đánh giá kết quả 25 năm thực hiện chính sách BHXH, BHYT; các giải pháp triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW và nhiệm vụ công tác năm 2020”.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho BHXH Việt Nam tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Đánh giá kết quả 25 năm thực hiện chính sách BHXH, BHYT; các giải pháp triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW và nhiệm vụ công tác năm 2020”.

Phấn đấu số người tham gia BHXH chiếm 35% lực lượng lao động

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, BHXH Việt Nam đã ban hành chương trình hành động của Ngành (Quyết định số 136/QĐ-BHXH ngày 31/01/2020 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam).

Theo đó, ngành BHXH xác định rõ mục tiêu năm 2020 hoàn thành các chỉ tiêu dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao. Phấn đấu số người tham gia BHXH chiếm tỷ lệ 35% so với lực lượng lao động; số người tham gia BH thất nghiệp chiếm tỷ lệ 29,2% so với lực lượng lao động; số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 90,9% dân số.

Xác định rõ mục tiêu và nhiệm vụ đề ra, ngay từ những ngày đầu năm, tập thể công chức, viên chức toàn ngành BHXH đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả nổi bật. Toàn Ngành tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 28-NQ/CP ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH với chủ đề “Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, thực hiện hiệu quả cải cách chính sách BHXH giai đoạn 2018 – 2030”…; thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời lương hưu và trợ cấp BHXH cho người hưởng trong dịp Tết nguyên đán.

Đáng chú ý, thực hiện chỉ đạo tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2020 và Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid -19) gây ra, ngay từ những ngày đầu năm BHXH Việt Nam khẩn trương vào cuộc, chỉ đạo BHXH tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với Sở Y tế và cơ sở khám chữa bệnh (KCB) trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người bệnh có thẻ BHYT được kịp thời KCB hoặc chuyển tuyến KCB BHYT khi nghi ngờ nhiễm virus Corona. Đồng thời để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, BHXH Việt Nam đã có văn bản gửi Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Bộ Y tế đề xuất giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động bị buộc thực hiện biện pháp cách ly y tế phòng dịch viêm đường hô hấp do virus Corona gây ra.

Khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020, ngay từ những ngày đầu năm BHXH Việt Nam đã tổ chức triển khai một số Hội nghị lớn như: Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020; Hội nghị công chức, viên chức cơ quan BHXH Việt Nam năm 2020; Hội thảo tham gia ý kiến dự thảo Chương trình phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), phát triển Chính phủ điện tử, bảo đảm an toàn, an ninh mạng giữa BHXH Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2020- 2025; Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác thu BHXH, BHYT tháng 02/2020 đẩy mạnh công tác thu và giảm nợ đọng. Đặc biệt là Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Đánh giá kết quả 25 năm thực hiện chính sách BHXH, BHYT; các giải pháp triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW và nhiệm vụ công tác năm 2020” do Thủ tướng Chính phủ chủ trì nhân kỷ niệm 25 năm thành lập BHXH Việt Nam.

Đạt 70% số dịch vụ công mức độ 4 trong lĩnh vực BHXH

 Với mục tiêu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các lĩnh vực nghiệp vụ, BHXH Việt Nam đã ban hành Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành BHXH phiên bản 1.0. Đồng thời, xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1939/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành BHXH và các dịch vụ công trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu giữa BHXH Việt Nam với các ngành liên quan”.

Theo đó, kế hoạch nhằm mục đích triển khai thực hiện kịp thời, toàn diện và có hiệu quả các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao trong Quyết định số 1939/QĐ-TTg, bảo đảm thực hiện đúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong việc đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành bảo hiểm và các dịch vụ công trên cơ sở kết nối, chia sẻ CSDL quốc gia về bảo hiểm giữa BHXH Việt Nam với các ngành liên quan. Để thực hiện kế hoạch, BHXH Việt Nam xác định tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT và kết nối, khai thác các CSDL của các bộ, ngành; đẩy mạnh thanh toán điện tử và bảo đảm các điều kiện để thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

Trung tâm CNTT xác định tổng số dịch vụ công trực tuyến, mức độ của từng dịch vụ công và xây dựng lộ trình thực hiện dịch vụ công mức độ 4 triển khai trong năm 2020 và năm 2021. Theo đó, đạt mục tiêu tối thiểu 70% số dịch vụ công mức độ 4 năm 2020, 85% số dịch vụ công mức độ 4 năm 2021. Trung tâm Truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền và các giải pháp vận động, khuyến khích người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Trung tâm CNTT xác định tổng số dịch vụ công trực tuyến, mức độ của từng dịch vụ công và xây dựng lộ trình thực hiện dịch vụ công mức độ 4 triển khai trong năm 2020 và năm 2021. Theo đó, đạt mục tiêu tối thiểu 70% số dịch vụ công mức độ 4 năm 2020, 85% số dịch vụ công mức độ 4 năm 2021.