Ngành Tài chính quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu thi đua

PV.

(Tài chính) Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 10/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 22/5/2013, Bộ Tài chính đã có công văn số 6410/BTC-TĐKT gửi thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ; Các doanh nghiệp, hiệp hội thuộc tuyến khen thưởng Bộ về việc tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2013). FinancePlus.vn trân trọng đăng tải toàn văn công văn quan trọng này.

Ngành Tài chính quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu thi đua
Ngành Tài chính quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu thi đua. Nguồn: mof.gov.vn

1/ Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Bác Hồ về thi đua ái quốc. Đây là dịp tổ chức các hoạt động, sự kiện, nhằm cùng nhau ôn lại lịch sử truyền thống 68 năm xây dựng và phát triển ngành Tài chính, 65 năm thực hiện lời dạy của Bác về thi đua ái quốc, động viên phong trào thi đua yêu nước trong toàn Ngành, lao động, sáng tạo, vượt khó, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2013 tại từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, gắn liền với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các lĩnh vực công tác được giao và trong học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2/ Trước yêu cầu  tập trung cho việc thực hiện các giải pháp theo tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-CP và 02/NQ-CP ngày 07/01/2013  của Chính phủ, đồng thời thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí mà Chính phủ đã đưa ra,  ngày 11/6 năm nay, sẽ không tổ chức tập trung tại Bộ, tổ chức theo đầu mối các đơn vị. Giao Thủ trưởng các đơn vị căn cứ điều kiện hoàn cảnh cụ thể phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng tổ chức triển khai các hoạt động kỷ niệm với tinh thần trang trọng, tiết kiệm, tạo được khí thế thi đua mới, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục niềm tự hào về lịch sử truyền thống thi đua yêu nước trong ngành Tài chính; lựa chọn kết hợp tổ chức các hoạt động có ý nghĩa sau:

- Tôn vinh, giao lưu, học hỏi những kinh nghiệm hay của các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong phong trào thu đua và trong học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị

- Hội thảo “Đẩy mạnh các phong trài thu đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”.

- Tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, đổi mới nâng cao chất lượng công việc thi đua, khen thưởng trong tình hình mới

- Sinh họa văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo khí thế vui tươi, phấn khởi chung trong cơ quan, đơn vị.

Trong các hoạt động kỷ niệm, tuyên truyền, các đơn vị trong Ngành nên bố trí khẩu hiệu hành động từ nay đến hết tháng 6/2013 với nội dung: 

“Thi đua lập thành tích chào mừng 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2013)”.

3/ Tổ chức Kỷ niệm kết hợp với nhiệm vụ sơ kết công tác chuyên môn và sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, đề ra các biện pháp tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo ra không khí thi đua sôi nổi trong 6 tháng cuối năm, theo hướng:

- Triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nội dung, chương trình công tác đã đề ra, khẩn trương thực hiện và hoàn thành các đề án về cơ chế chính sách tài chính và các nhiệm vụ trọng tâm được giao, chú trọng về cơ chế chính sách liên quan đến xây dựng nông thôn mới, đảm bảo số lượng, tiến độ và chất lượng; kiên trì thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường và giải quyết nợ xấu.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các chỉ tiêu thi đua thường xuyên đã đăng ký, chú trọng các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt quan tâm đến nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, những chỉ tiêu đạt thấp cần có biện pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được Bộ giao 6 tháng cuối năm 2013.

- Căn cứ tính chất, tình hình thực hiện nhiệm vụ và đặc thù của từng đơn vị, cần quan tâm đến việc tổ chức phát động các đợt thi đua cao điểm, thi đua theo tháng, quý, thi đua chuyên đề nhằm giải quyết tốt những việc trọng tâm, trọng điểm theo tinh thần “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”.

- Thông qua thi đua, phát hiện, xây dựng điển hình tiên tiến; chú trọng biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các cá nhân, tập thể nhỏ có sáng kiến đem lại hiệu quả công tác, có kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nổi bật, những cá nhân, tập thể lập được thành tích xuất sắc đột xuất, đặc biệt.

4/ Các báo, tạp chí Ngành, chuyên Ngành và trang Web của Bộ phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 10/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, gắn với việc tuyên truyền “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đổi mới các hoạt động tuyên truyền về thi đua, khen thưởng trong ngành, đặc biệt là việc nêu gương người tốt - việc tốt, phổ biến kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả của các gương điển hình tiên tiến để nhân rộng, đồng thời tuyên truyền về công tác triển khai thực hiện cơ chế chính sách tài chính, phát huy hiệu quả trong cuộc sống…

5/ Thực hiện Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 04/3/2008 của Thủ tướng Chính về việc lấy ngày 11/6 hàng năm là “Ngày truyền thống Thi đua yêu nước”, cùng với các hoạt động kỷ niệm trên, các đơn vị chủ động tổ chức gặp mặt, động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp trong Ngành, nhằm tiếp tục phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực trong công tác tham mưu, đề xuất nhiều biện pháp có hiệu quả trong đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng phục vụ tốt cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại từng tổ chức, cơ quan, đơn vị, đóng góp một phần công sức của mình vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn Ngành.