Đi mt th thách

Theo số liệu của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk, thu thuế và phí 5 tháng đầu năm 2013 ước đạt 1.215 tỷ đồng, đạt 33,1% so với dự toán pháp lệnh Ủy ban Nhân dân Tỉnh giao, bằng 81% so với cùng kỳ năm 2012. Như vậy, so với mức thu cùng kỳ năm 2012 thì công tác thu NSNN 5 tháng đầu năm 2013 đạt thấp cả về tiến độ thực hiện dự toán và tốc độ tăng trưởng thu.

Nguyên nhân của tình trạng trên chủ yếu là do tình hình khó khăn chung về kinh tế, nguồn thu từ thuế giá trị gia tăng của các đơn vị nộp thuế theo phương pháp khấu trừ phát sinh trong những tháng đầu năm đạt thấp hơn so với cùng kỳ năm 2012. Bên cạnh đó, kết thúc niên vụ cà phê 2012- 2013, trên địa bàn Tỉnh có hàng chục doanh nghiệp (DN) kinh doanh cà phê, nông sản mới thành lập, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp mua, bán hàng trăm tấn cà phê nhân rồi sau đó bỏ trốn.

Các DN kinh doanh cà phê còn có những hình thức gian lận thuế khác như: Một số cơ sở thành lập nhưng không có kho hàng nhằm mục đích bán hóa đơn để hợp thức hóa đầu vào cho các DN khác; Một số cơ sở kinh doanh khi có số tiền thuế nợ lớn thì ngưng, nghỉ kinh doanh hoặc thành lập DN mới nhằm chiếm đoạt số tiền thuế nợ; Có những cơ sở thành lập mới có dấu hiệu mua bán hóa đơn với số thuế lớn sau đó bỏ trốn; đơn vị sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp vận chuyển cà phê ra khỏi Tỉnh, không xuất hoá đơn bán hàng theo quy định...

Gii pháp chng tht thu

Trước tình hình trên, Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân Tỉnh ban hành Chỉ thị 03/CT-UBND về việc chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động kinh doanh cà phê.

Thực hiện Chỉ thị trên, Cục thuế tỉnh Đắk Lắk và các Chi cục Thuế huyện, thị đã tăng cường kết hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý chống thất thu thuế đối với lĩnh vực kinh doanh cà phê. Đó là: Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến và cung cấp dịch vụ hỗ trợ để giúp các tổ chức cá nhân nộp thuế, hiểu rõ chính sách thuế, giảm thiểu các đối tượng vi phạm các luật thuế, góp phần nâng cao tính tự giác, ý thức tuân thủ pháp luật của người nộp thuế; Thường xuyên kết hợp với các sở, ban, ngành tổ chức kiểm tra việc thực hiện niêm yết giá mua cà phê theo từng thời điểm; Tăng cường công tác kiểm tra tại các điểm mua cà phê, ngăn chặn, xử lý các hành vi tranh mua, tranh bán, mua cao bán thấp, thành lập các DN trá hình để chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước.

Tin tưởng rằng với các giải pháp trên, ngành Thuế tỉnh Đắk Lắk sẽ vượt qua khó khăn, hoàn thành dự toán NSNN năm 2013...

Bài đăng trên Tài chính & Đầu tư số 6 - 2013

Ngành Thuế Đắk Lắk: Quyết liệt chống thất thu

ĐỨC DUY

(Tài chính) Để hoàn thành tốt kế hoạch thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2013, ngành Thuế tỉnh Đắk Lắk đã và đang triển khai nhiều biện pháp nhằm chống thất thu thuế nói chung và trong lĩnh vực kinh doanh cà phê nói riêng.

Xem thêm

Video nổi bật