Kết quả thu ngân sách nhà nước (NSNN) của ngành Thuế Thái Bình trong những năm gần đây: Năm 2008 đứng vào “Câu lạc bộ 1.000 tỷ đồng”; năm 2009 vào “Câu lạc bộ 2.000 tỷ đồng”; năm 2011 đạt tổng thu 2.124,3 tỷ đồng, bằng 125,5% dự toán năm; năm 2012 là năm cực kỳ khó khăn do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu và hậu quả của cơn siêu bão số 8 gây nên, nhưng số động viên từ thuế và phí của toàn Tỉnh vẫn đạt 2.325,7 tỷ đồng, bằng 125,4% dự toán của Bộ Tài chính giao.

Năm 2013, dự toán thu NSNN của ngành Thuế Thái Bình được Bộ Tài chính giao là 2.202 tỷ đồng, tăng 18,7% so với dự toán năm 2012. Đây là nhiệm vụ khá nặng nề giữa bối cảnh nền kinh tế chưa có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, kết quả thu NSNN của Cục Thuế trong quý I/2013 cho thấy nhiều tín hiệu khả quan: 3 tháng đầu năm, Cục Thuế đã thực hiện thu được 717,7 tỷ đồng, đạt 32,6% dự toán và tăng 53,1% so với cùng kỳ năm 2012.

Một trong những nguyên nhân cơ bản mang lại kết quả trên được lãnh đạo Cục Thuế đúc rút ra là do ngành Thuế Thái Bình đã đẩy mạnh “cải cách hành chính; cải cách hệ thống thuế” giai đoạn 2001 – 2010 và giai đoạn 2011 – 2020. Trong đó có mắt xích quan trọng là công tác tuyên truyền hỗ trợ pháp luật thuế. Ngay từ năm đầu tiên (2001) bước vào tiến trình “cải cách hiện đại hóa ngành thuế” Cục Thuế Thái Bình là một trong số đơn vị thuộc hệ thống thuế cả nước đi đầu thành lập hệ thống tuyên truyền – hỗ trợ pháp luật thuế đối với người nộp thuế. Từ đó đến nay, công tác tổ chức nâng cao nghiệp vụ cho hệ thống tuyên truyền hỗ trợ ngày càng hoàn thiện, mang tính chuyên nghiệp cao.

Năm 2008, lần đầu tiên Cục Thuế Thái Bình lọt vào top thu NSNN đạt 1000 tỷ đồng; năm 2009 vào “câu lạc bộ 2.000 tỷ đồng”; năm 2011 đạt tổng thu 2.124,3 tỷ đồng; năm 2012 tổng thu đạt 2.325,7 tỷ đồng, bằng 125,4% dự toán của Bộ Tài chính giao.

Nhằm góp phần động viên các nguồn thu vào NSNN, trong thời gian qua hệ thống tuyên truyền – hỗ trợ pháp luật thuế của Cục Thuế Thái Bình đã phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các cơ quan thông tin, tuyên truyền để chuyển tải nội dung cơ bản về “Chiến lược cải cách hệ thống thuế, giai đoạn 2011 – 2020”. Thực hiện tuyên truyền kịp thời các chính sách mới sửa đổi, bổ sung về thuế, các chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2013, ngay từ đầu năm, công tác tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế đã được triển khai thực hiện trong toàn Tỉnh. Trong đó, đề cao công tác phối hợp với các cơ quan thông tin tuyên truyền, phối hợp tốt hơn nữa với cơ quan phổ biến, hướng dẫn thực thi pháp luật, để kịp thời đưa các bộ luật, chính sách về thuế tới toàn Đảng, toàn dân; biểu dương kịp thời người tốt, việc tốt về chấp hành luật thuế, lắng nghe - thấu hiểu tâm tư và cùng nhau tháo gỡ khó khăn của người nộp thuế...

Những kết quả đạt được trong quý I/2013 là cơ sở vững chắc để ngành Thuế Thái Bình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Bài đăng trên Tài chính & Đầu tư số 5 - 2013

Ngành Thuế Thái Bình và “chìa khóa” thành công

PV.

(Tài chính) Là một tỉnh nông nghiệp giữ vai trò chủ đạo, nên thu ngân sách còn gặp nhiều khó khăn; tuy nhiên, trong những năm gần đây, ngành Thuế tỉnh Thái Bình liên tục xác lập những thành tích mới. Đóng góp quan trọng vào kết quả đó là công tác tuyên truyền hỗ trợ pháp luật thuế đã được ngành Thuế Tỉnh triển khai quyết liệt và hiệu quả…

Xem thêm

Video nổi bật