Ngày 11/01: Huy động 4.950 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ với lãi suất dưới 9,5%/năm

Theo HXN

(Tài chính) Ngày 11/01/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu đạt 5.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn: 2 năm (2.000 tỷ đồng), 3 năm (2.000 tỷ đồng) và 5 năm (1.000 tỷ đồng).

Ngày 11/01: Huy động 4.950 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ với lãi suất dưới 9,5%/năm
Ảnh minh hoạ. Nguồn Internet
Trái phiếu kỳ hạn 2 năm có tới 22 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ là 9.170 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,20-10,50%/năm. Kết quả, huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu 2 năm với lãi suất trúng thầu 8,44%/năm (thấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,51%/năm).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 18 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 6.935 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,59-10,23%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.950 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 8,65%/năm (thấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,50%/năm).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 14 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ là 5.354 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 9,20-9,75%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 9,30%/năm (thấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,35%/năm).

Như vậy, trong phiên đấu thầu đầu tiên của năm 2013, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 4.950 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ trúng thầu là 99%.