Ngày 13/6: Huy động thành công 1.900 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Ngày 13/06/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu đạt 6.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn: 2 năm (1.000 tỷ đồng), 3 năm (1.000 tỷ đồng), và 5 năm (4.000 tỷ đồng).

Ngày 13/6: Huy động thành công 1.900 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ
Kể từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 88.424 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua hình thức đấu thầu. Nguồn: Internet
Trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 22 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 4.730 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,24-7,50%/năm. Kết quả, huy động thành công toàn bộ 1.000 tỷ đồng trái phiếu 2 năm gọi thầu với lãi suất trúng thầu 6,43%/năm (thấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,12%/năm).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 13 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.920 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,57-7,80%/năm. Kết quả, huy động thành công 900 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 6,80%/năm (cao hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,05%/năm).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 7 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.220 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,50-10,00%/năm. Do lãi suất đặt thầu cao hơn lãi suất trần nên không có trái phiếu trúng thầu tại kỳ hạn này.

Như vậy, kể từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 88.424 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua hình thức đấu thầu.