Ngày 19/12/2012, VALC đã tiếp nhận thành công máy bay A321-231 số hiệu MSN 5418

PV.

(Tài chính) Đây là máy bay thứ 5 trong kế hoạch 10 máy bay A321-231 được chuyển giao từ tháng 8/2012 đến tháng 4/2013 của Công ty cổ phần cho thuê máy bay (VALC).

VALC đã tiếp nhận thành công máy bay A321-231 số hiệu MSN 5418. Ảnh: VALC.com.vn
VALC đã tiếp nhận thành công máy bay A321-231 số hiệu MSN 5418. Ảnh: VALC.com.vn
Tham gia thu xếp tài trợ vốn xuất khẩu tín dụng cho các máy bay A321-231 của VALC là tổ hợp năm ngân hàng của Nhật Bản và Đức, trong đó Sumitomo Mitsui Banking Corporation là ngân hàng đầu mối.

 Bốn ngân hàng còn lại là Bank of Tokyo Misubishi UFJ, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Kfw Ipex-Bank Gmbh và Aka Ausfuhrkredit-Gesellschaft M.B,.

Máy bay A321-231 thứ 6 dự kiến sẽ được giao cho VALC vào cuối tháng 12/2012.

VALC được thành lập từ năm 2007, Công ty đã ký hợp đồng cho thuê 5 máy bay ATR72-500 và 10 máy bay A321-200 với Vietnam Airlines. Trong năm 2010, VALC đã tiếp nhận thành công 5 máy bay ATR72-500 và chuyển giao cho Vietnam Airlines thuê.