Ngày 21/5: Huy động toàn bộ 5.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ gọi thầu

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

(Tài chính) Ngày 21/05/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu đạt 5.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn: 2 năm (2.000 tỷ đồng), 3 năm (2.000 tỷ đồng) và 5 năm (1.000 tỷ đồng).

Ngày 21/5: Huy động toàn bộ 5.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ gọi thầu
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 22 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 6.860 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,40-7,60%/năm. Kết quả, huy động thành công toàn bộ 2.000 tỷ đồng trái phiếu 2 năm với lãi suất trúng thầu 6,80%/năm (thấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,33%/năm).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 18 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 6.630 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,10-8,05%/năm. Kết quả, huy động thành công toàn bộ 2.000 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 7,23%/năm (thấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,27%/năm).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 15 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.700 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,15-8,70%/năm. Kết quả, huy động được 1.000 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 8,23%/năm (giảm 0,22% so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó).

Như vậy, kể từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 78.274 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua hình thức đấu thầu. Đặc biệt, phiên đấu thầu ngày 21/5 đã diễn ra sôi động với nhiều thành viên tham gia và số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ cao hơn nhiều so với khối lượng gọi thầu. Toàn bộ khối lượng gọi thầu đã được huy động với lãi suất trúng thầu giảm đáng kể so với đầu năm 2013, mức giảm từ 1,07% đến 1,64% cho các kỳ hạn.