Ngày 25/4: Huy động thành công 6.450 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

(Tài chính) Ngày 25/04/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu đạt 7.000 tỷ đồng với 2 loại kỳ hạn: 2 năm (2.000 tỷ đồng), 3 năm (2.000 tỷ đồng), 5 năm (2.000 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng).

Ngày 25/4: Huy động thành công 6.450 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 22 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 6.390 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,24-8,50%/năm. Kết quả, huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu 2 năm với lãi suất trúng thầu 7,37%/năm (thấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,03%/năm).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có tới 15 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 5.350 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,49-8,70%/năm. Kết quả, huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 7,68%/năm (bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có tới 10 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.250 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,35-9,10%/năm. Kết quả, huy động được 1.650 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 8,45%/năm (bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có tới 4 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.050 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,90-10,00%/năm. Kết quả, huy động được 800 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 9,10%/năm (bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó).

Như vậy, kể từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 67.924 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua hình thức đấu thầu, trong đó, riêng tháng 4 đã huy động được 15.066 tỷ đồng.