Ngày 3/4: Huy động thành công 1.750 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

(Tài chính) Chiều 03/04/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu đạt 5.000 tỷ đồng với 4 loại kỳ hạn: 2 năm (2.000 tỷ đồng), 3 năm (1.500 tỷ đồng), 5 năm (1.000 tỷ đồng) và 10 năm (500 tỷ đồng).

Ngày 3/4: Huy động thành công 1.750 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 5 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.600 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,50-10,50%/năm.

Kết quả, huy động được 1.250 tỷ đồng trái phiếu 2 năm với lãi suất trúng thầu 8,80%/năm (cao hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,10%/năm).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 1 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 700 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 9,00-9,40%/năm. Kết quả, huy động 100 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 9,00%/năm (cao hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,13%/năm).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm không có thành viên tham gia dự thầu nên không có trái phiếu trúng thầu tại kỳ hạn này.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 1 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 400 tỷ đồng. Lãi suất đặt thầu đạt 9,40%/năm. Kết quả, huy động thành công 400 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 9,40%/năm (cao hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,05%/năm).

Như vậy, với 1.750 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ huy động trong tuần đầu của tháng 4/2013, kể từ đầu năm 2013, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã huy động được tổng cộng 10.345 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua hình thức đấu thầu.