VDB thúc đẩy ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số

VDB thúc đẩy ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số

Những tác động to lớn khi ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực ngân hàng không chỉ giúp ngân hàng giảm giảm thiểu chi phí giao dịch, vận chuyển, quản lý, góp phần tiết kiệm về mặt tài chính cho các ngân hàng Việt Nam.
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Ngày 30/3/2023, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã tổ chức lễ công bố và lưu hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Lê Văn Hoan - Chủ tịch Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị VDB nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc dự và trao quyết định.
Quy định về báo cáo tài chính của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Quy định về báo cáo tài chính của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Ngày 07/3/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 14/2023/TT-BTC quy định một số nội dung đặc thù về tài khoản kế toán, nguyên tắc kế toán, kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản kế toán; việc lập, trình bày Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất; một số nội dung về chứng từ kế toán và sổ kế toán của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.