Ngày 6/5: Huy động thành công 2.337 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

(Tài chính) Ngày 06/05/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu đầu tiên trong tháng 5 của trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu đạt 4.500 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn: 2 năm (2.000 tỷ đồng, 3 năm (1.500 tỷ đồng), và 5 năm (1.000 tỷ đồng).

Ngày 6/5: Huy động thành công 2.337 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 5 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.560 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,73-9,00%/năm. Kết quả, huy động được 2.000 tỷ đồng trái phiếu 2 năm với lãi suất trúng thầu 8,80%/năm (bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 960 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 9,00-9,40%/năm. Kết quả, huy động thành công 320 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 9,00%/năm (bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm chỉ có 1 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 17 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu là 9,25%/năm. Đây cũng là khối lượng và lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm. Khối lượng trúng thầu tuy không cao nhưng lãi suất trúng thầu đã giảm 0.15% so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó. 

Như vậy, với 2.337 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh huy động được trong phiên đấu thầu ngày hôm nay, kể từ đầu năm đến nay, VDB đã huy động được 15.522 tỷ đồng trái phiếu qua hình thức đấu thầu.