VDB thúc đẩy ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số

VDB thúc đẩy ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số

Những tác động to lớn khi ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực ngân hàng không chỉ giúp ngân hàng giảm giảm thiểu chi phí giao dịch, vận chuyển, quản lý, góp phần tiết kiệm về mặt tài chính cho các ngân hàng Việt Nam.
Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Ngày 14/6/2019, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đào Quang Trường, Thành viên Hội đồng quản trị, Quyền Tổng Giám đốc VDB giữ chức vụ Tổng Giám đốc VDB.