Ngày 6/6: Huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

(Tài chính) Ngày 06/6/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu 2.000 tỷ trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm do Kho bạc Nhà nước phát hành.

Ngày 6/6: Huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ
Từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 86.524 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu. Nguồn: Internet

Phiên đấu thầu có 20 thành viên tham gia, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 6.150 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,96-10,00%/năm.

Kết quả, huy động thành công toàn bộ 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm gọi thầu với lãi suất trúng thầu 7,30%/năm (thấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,48%/năm).

Tính cả khối lượng huy động thành công trên, kể từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 86.524 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua hình thức đấu thầu.