Nghi ngờ 2 hợp đồng bảo hiểm có dấu hiệu rửa tiền

Theo Đầu tư Chứng khoán

Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, trong năm 2012, Cục đã nhận được báo cáo về 2 hợp đồng bảo hiểm được nghi ngờ có dấu hiệu rửa tiền.

 Nghi ngờ 2 hợp đồng bảo hiểm có dấu hiệu rửa tiền
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cục Quản lý giám sát bảo hiểm cho biết, trong năm 2012, Cục đã tăng cường hoạt động thanh, kiểm tra các doanh nghiệp bảo hiểm (bao gồm cả thanh, kiểm tra toàn diện và theo chuyên đề).

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, Cục đã phát hiện một số sai phạm, kịp thời xử lý, thu nộp bổ sung vào ngân sách nhà nước trên 4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trong quá trình giám sát hoạt động của thị trường, Cục đã tiếp nhận và xử lý kịp thời các yêu cầu phát sinh liên quan tới hoạt động của DN bảo hiểm, đảm bảo sự phát triển ổn định của thị trường.

Đặc biệt trong năm 2012, thực hiện quy định tại Thông tư 148/2010/TT-BTC ngày 24/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và trò chơi giải trí có thưởng, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm đã kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các DN trong lĩnh vực bảo hiểm thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền và đã nhận được báo cáo về 2 hợp đồng bảo hiểm là giao dịch đáng ngờ, kịp thời chuyển đến Trung tâm phòng chống rửa tiền để xử lý theo quy định của pháp luật.