Nghiêm cấm các tổ chức tín dụng có hành vi “ép” khách hàng mua bảo hiểm

Theo Gia An/daibieunhandan.vn

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Văn bản số 6535/NHNN-TTGSNH gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) về một số vấn đề trong hoạt động của các TCTD.

Theo đó, NHNN đề nghị các TCTD nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật và chỉ đạo về hoạt động kinh doanh, đại lý bảo hiểm, trong đó phải cung cấp các thông tin về sản phẩm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô đầy đủ, chính xác cho bên mua bảo hiểm và giải thích rõ ràng, đầy đủ về quyền lợi bảo hiểm, điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm; không được tự ý kê khai thông tin cho bên mua bảo hiểm khi chưa có sự đồng ý của bên mua bảo hiểm; nghiêm cấm hành vi “ép” khách hàng mua bảo hiểm.

Nghiêm túc thực hiện hạch toán số lãi phải thu phát sinh trong kỳ vào thu nhập đảm bảo phù hợp với thực trạng các khoản nợ, tuân thủ quy định pháp luật và các văn bản chỉ đạo của NHNN nhằm phản ánh đúng kết quả hoạt động kinh doanh của TCTD. Đồng thời, thường xuyên rà soát, thực hiện thoái các khoản lãi phải thu theo đúng quy định pháp luật.