Đảm nhiệm cương vị Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính) từ buổi đầu thành lập Vụ (năm 2003), đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển lĩnh vực pháp chế tài chính từ chức năng, nhiệm vụ cho đến đội ngũ, con người. Những đóng góp của một nhà quản lý, nhà chuyên môn, chuyên gia pháp luật Nguyễn Trọng Nghĩa với công tác xây dựng văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực tài chính là rất lớn và đa dạng. Có thể khẳng định một trong những thành công nổi bật của Bộ Tài chính trong những năm qua là luôn hoàn thành có chất lượng cao một khối lượng văn bản pháp luật khổng lồ trong phạm vi thẩm quyền ban hành hoặc được Chính phủ, Quốc hội giao soạn thảo. Đóng góp vào thành công đó, bên cạnh các đơn vị trực tiếp chủ trì soạn thảo, có vai trò quan trọng của những người làm công tác pháp chế tài chính mà tiêu biểu là đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa. Những đóng góp này không chỉ được thừa nhận trong ngành Tài chính mà còn được các đơn vị phối hợp, điển hình là Bộ Tư pháp đánh giá rất cao.

Bằng trí tuệ, bản lĩnh, lòng yêu nghề cùng tinh thần trách nhiệm với công việc được giao, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa không chỉ là hạt nhân lãnh đạo Vụ Pháp chế lớn mạnh về mọi mặt, luôn là đơn vị tiêu biểu trong Ngành về xây dựng quy trình, quy chế, cải cách hành chính mà đội ngũ cán bộ, công chức thuộc Vụ còn luôn nhận được những kinh nghiệm quý báu từ người thủ trưởng đáng kính. Nhiều người đã trưởng thành, trở thành những cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, đóng góp tích cực và hiệu quả cho sự phát triển của Ngành.

Ở cương vị Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Tài chính, những năm qua, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã để lại nhiều dấu ấn trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ. Tấm gương sáng về đạo đức, phẩm chất của người đảng viên gương mẫu cùng những kinh nghiệm, kỹ năng của đồng chí trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ là điển hình tiêu biểu cho cán bộ, đảng viên trẻ toàn ngành Tài chính học tập, noi theo.

Với tài hoa và năng khiếu riêng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa còn là một cây bút thơ với nhiều tập thơ in chung và in riêng, trong đó có những bài thơ ca ngợi Đảng và Hồ Chủ tịch rất xúc động được cán bộ, đảng viên trong và ngoài ngành Tài chính lưu truyền.

Kỷ niệm sinh nhật tròn một hoa giáp, kể từ tháng 8/2014, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thôi đảm nhiệm các cương vị quản lý trong Ngành theo quy định chung. Nhưng người đảng viên mẫu mực Nguyễn Trọng Nghĩa chưa ngơi nghỉ. Ở cương vị mới - Chuyên gia tư vấn cho Bộ, tin tưởng rằng đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành Tài chính trong giai đoạn tới.

Người có nhiều đóng góp cho công tác pháp chế tài chính

việt hùng

(Tài chính) Hơn mười năm ở cương vị đứng đầu lĩnh vực pháp chế tài chính, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa là tấm gương sáng cho lớp cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính về trí tuệ, bản lĩnh, lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm với công việc được giao.

Xem thêm

Video nổi bật