Người dân nên khai thuế qua kênh trực tuyến

D.Bùi (T/h)

Đó là khuyến cáo của ngành Thuế nhằm hạn chế lây lan dịch COVID-19. Theo đó, ngành Thuế sẽ tăng cường hỗ trợ cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân-năm 2019 qua cổng thông tin điện tử.

Tổng cục Thuế khuyến cáo người dân nên khai thuế qua kênh trực tuyến.
Tổng cục Thuế khuyến cáo người dân nên khai thuế qua kênh trực tuyến.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân Hà Nội về việc tạm dừng các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người nhằm hạn chế lây lan dịch COVID-19, Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ tăng cường hỗ trợ cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019.

Cụ thể, các hồ sơ khai thuế của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân có phát sinh số thuế còn phải nộp, để đảm bảo đúng thời hạn theo quy định hiện hành, cá nhân chủ động lập, gửi file qua cổng thông tin thuế điện tử của Tổng cục Thuế https://thuedientu.gdt.gov.vn (hỗ trợ 24/7).

Theo đó, ngày ghi nhận hồ sơ gửi thành công được xác định là ngày cổng thông tin thuế điện tử của Tổng cục Thuế chấp nhận hồ sơ khai quyết toán thuế.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế cũng kêu gọi các cá nhân gửi hồ sơ bản giấy: “Để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh, các cá nhân hãy đồng hành với cơ quan thuế bằng hình thức gửi qua đường bưu điện. Cơ quan thuế sẽ thực hiện đối chiếu dữ liệu kê khai trong hồ sơ khai thuế điện tử với hồ sơ được gửi qua đường bưu điện để xử lý theo quy định hiện hành”.

Ngoài ra, các hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019 có số thuế được hoàn, cá nhân có thể nộp sau ngày 30/3.

Người dân cần tìm hiểu thêm thông tin chi tiết xin truy cập website của Tổng cục Thuế hoặc điện thoại: (0243) 7622243, 8512436, 5146119.